Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim Shpallje per Znj.Doloreza Lushka( Meqemeja)dhe Z.Leonard Lushka 18-05-2018
Thirrje per gjykim Z.Flamur Caushaj. 17-05-2018
Njoftim Shpallje nga Kryesekretaria data 17.05.2018. 17-05-2018
Njoftim Shpallje nga Kryesekretaria data 15.05.2018 15-05-2018
Njoftim Shpallje nga Kryesekretaria data 15.05.2018 15-05-2018
Njoftim Shpallje nga Kryesekretaria data 15.05.2018 15-05-2018
Njoftim shpallje Zyra Permbarimore FS shpk Fier. 15-05-2018
Thirrje per gjykim Kompania Stream Oil 15-05-2018
Thirrje per gjykim per Z.Valentina Sabri Sulaj. 15-05-2018
Njoftim Shpallje per Zyren e Permbarimit Eduart Bilbil Faslliaj ,InaBajramaj ,,Anila Faslliaj. 15-05-2018