Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71000... 1365 Kërkesa Penale Igerta Hysi Bledar 17-07-2019
80001... 1368 Kërkesa Penale Piro Sota Edmond 17-07-2019
81012... 1367 Kërkesa Penale Adelina Zarka Prokuroria Fier 17-07-2019
71023... 1366 Kërkesa Penale Adelina Zarka Prokuroria Fier 17-07-2019
52102... 253 Penale Themeli Olkeda Lice Blertan Prokuroria ... 17-07-2019
80001... 1369 Kërkesa Penale Adelina Zarka Gentian 17-07-2019
80002... 1370 Kërkesa Penale Piro Sota Vangjel 17-07-2019
53107... 249 Penale Themeli Igerta Hysi Aldison Prokuroria ... 16-07-2019
80002... 1330 Kërkesa Penale Adelina Zarka Neridion 16-07-2019
80001... 1347 Kërkesa Penale Adelina Zarka Nikolas (Rigert) 16-07-2019