Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
81012... 2009 Kërkesa Penale Olkeda Lice 17-10-2018
81012... 2007 Kërkesa Penale Piro Sota 17-10-2018
81012... 2006 Kërkesa Penale Marsela Dervishi 17-10-2018
71023... 2011 Kërkesa Penale Olkeda Lice 17-10-2018
80001... 2013 Kërkesa Penale Adelina Zarka 17-10-2018
58102... 399 Penale Themeli Olkeda Lice 17-10-2018
71023... 2010 Kërkesa Penale Marsela Dervishi 17-10-2018
80001... 2012 Kërkesa Penale Piro Sota 17-10-2018
80001... 2014 Kërkesa Penale Piro Sota 17-10-2018
80001... 2016 Kërkesa Penale Matilda Shalla 17-10-2018