Title Published on Actions
Njoftim per Shpallje Arqile Gjino 12/05/2021
Njoftim shpallje per Dhurata Grembi 22/02/2021
Njoftim shpallje per Dritan Vasil Combashi 22/02/2021
Njoftim shpallje per Eris Avdul Jaupi 22/02/2021
Njoftim shpallje per Mario Isufaj 22/02/2021
Njoftim shpallje per Mimoza Hilaj 22/02/2021
Njoftim shpallje per Shkelqim Kujtim Jemini 22/02/2021
Njoftim shpallje per Spartak Cenaj 22/02/2021
Njoftime per shpallje publike te dates 18.02.2021 18/02/2021
Njoftimin me shpallje publike per te paditurin Kasem Maksutaj. ne dt. 09.03.2021 ora 09:00. 17/02/2021
Njoftimin me shpallje publike per te paditurin Kasem Maksutaj.txt