Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per nje vend per Nënpunës gjyqësor 30-09-2022
Vend vakant per Nënpunës gjyqësor
Njoftim per vend tjeter vakant per Sekretare Gjyqesore 30-09-2022
NJOFTIM PER LEVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL GJYQESOR NE KATEGORINE EKZEKUTIVE SEKRETAR GJYQESOR
NJOFTIM PER VEND SEKRETAR GJYQESOR 30-09-2022
NJOFTIM PER LEVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL GJYQESOR NE KATEGORINE EKZEKUTIVE SEKRETAR GJYQESOR
Njoftim per punesim per SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN 30-09-2022
Njoftim per punesim per SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN
Njoftim per perfundimin e procedures per pranim ne sherbimin civil per sekretare. 12-07-2022
Njoftim per perfundimin e procedures per pranim ne sherbimin civil per sekretare.
Njoftim per perfundimin e procedures per ngritje ne detyre per Kryetar te buxhetit. 12-07-2022
Njoftim per perfundimin e procedures per ngritje ne detyre per Kryetar te buxhetit.
Njoftim per perfundimin e procedures per levizjet paralele 04-07-2022
Njoftim per perfundimin e procedures per levizjet paralele
Njoftim pergjegjes per zyren e buxhetit 17-06-2022
Njoftim pergjegjes per zyren e buxhetit
Njoftim per sekretare gjyqesore 17-06-2022
Njoftim per sekretare gjyqesore
Njoftim per vend vakant per Sanitare 03-06-2022
Njoftim per vend vakant per Sanitare