Titulli Publikuar më Veprime
SHPALLJE PER TE PADITURIN QAMIL MYRTEZA DOMI 30-09-2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN QAMIL MYRTEZA DOMI
SHPALLJE PER TE PADITURIN KLINDES META 29-09-2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN KLINDES META
SHPALLJE PER TE PADITURIN ELION KLLOGJERI 29-09-2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN ELION KLLOGJERI
SHPALLJE PER TE PADITUREN SINDI MYQELEFI. 29-09-2022
SHPALLJE PER TE PADITUREN SINDI MYQELEFI.
SHPALLJE PER PALET NDERGJYQESE SHOQERIA SUDEL INERT SHPK DHE ALBERT MANEHASA, VATHE MANEHASA 29-09-2022
SHPALLJE PER PALET NDERGJYQESE SHOQERIA SUDEL INERT SHPK DHE ALBERT MANEHASA, VATHE MANEHASA
SHPALLJE PER PALET NDERGJYQESE ERALDO BALLA DHE MARIGLEN DERVISHI, OLGERT SHATI. 29-09-2022
SHPALLJE PER PALET NDERGJYQESE ERALDO BALLA DHE MARIGLEN DERVISHI, OLGERT SHATI.
SHPALLJE PER PALET NDERGJYQESE ENTI KOMBETAR I BANESAVE DEGA ELBASAN DHE SAMI BOGDANI 29-09-2022
SHPALLJE PER PALET NDERGJYQESE ENTI KOMBETAR I BANESAVE DEGA ELBASAN DHE SAMI BOGDANI
SHPALLJE PER PALET NDERGJYQESE BAFTJAR IBRA DHE SHOQERIA EMIKEL SH.P.K 29-09-2022
SHPALLJE PER PALET NDERGJYQESE BAFTJAR IBRA DHE SHOQERIA EMIKEL SH.P.K
SHPALLJE PER TE PANDEHURIN ROBERT PASHTANJAKU. 28-09-2022
SHPALLJE PER TE PANDEHURIN ROBERT PASHTANJAKU.
SHPALLJE PER TE PADITURIN IDAJET SEIT TARAMI. 28-09-2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN IDAJET SEIT TARAMI.