Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje per njoftimin e padise Kudret Xhyra,Ilir Xhyra. 22-10-2021
Shpallje per njoftimin e padise Kudret Xhyra,Ilir Xhyra.
Shpallje per te pandehurin Dylber Qosja. 22-10-2021
Shpallje per te pandehurin Dylber Qosja.
Shpallje per Aferdita Hysa. 22-10-2021
Shpallje per Aferdita Hysa.
Shpallje per Iris Zhobe. 22-10-2021
Shpallje per Iris Zhobe.
Shpallje per Alfret Lika. 22-10-2021
Shpallje per Alfret Lika.
Shpallje per Artur Barsan. 22-10-2021
Shpallje per Artur Barsan.
Shpallje per OSHE Tirane,OSHE Elbasan. 21-10-2021
Shpallje per OSHE Tirane,OSHE Elbasan.
Shpallje per Loshi Bl shpk,Hasballa shpk. 21-10-2021
Shpallje per Loshi Bl shpk,Hasballa shpk.
Shpallje per Erismen Mahmutaj. 21-10-2021
Shpallje per Erismen Mahmutaj.
Shpallje per Klodian Prifti. 21-10-2021
Shpallje per Klodian Prifti.