Titulli Publikuar më Veprime
Lista gjykimeve per periudhen 18-22 tetor 2021 per gjyqtare Matilda Fetau. 18-10-2021
Lista gjykimeve per periudhen 18-22 tetor 2021 per gjyqtare Matilda Fetau.
Lista e Gjykimeve per periudhen 18-22 tetor 2021 per gjyqtare Pajtime Fetahu. 18-10-2021
Lista e Gjykimeve per periudhen 18-22 tetor 2021 per gjyqtare Pajtime Fetahu.
Lista e gjykimeve per periudhen 18-22 tetor 2021 per gjyqtar Taulant Tafa. 18-10-2021
Lista e gjykimeve per periudhen 18-22 tetor 2021 per gjyqtar Taulant Tafa.
Lista e Gjykimeve per periudhen 18-22 tetor 2021 per gjyqtare Zamira Vyshka. 18-10-2021
Lista e Gjykimeve per periudhen 18-22 tetor 2021 per gjyqtare Zamira Vyshka.
Lista e gjykimeve per periudhen 18-22 tetor 2021 per gjyqtare Idush Maliqi. 18-10-2021
Lista e gjykimeve per periudhen 18-22 tetor 2021 per gjyqtare Idush Maliqi.
Lista gjykimeve per periudhen 18-22 tetor 2021 per gjyqtare Miranda Konica. 18-10-2021
Lista gjykimeve per periudhen 18-22 tetor 2021 per gjyqtare Miranda Konica.
Lista e gjykimeve per periudhen 11-15 tetor 2021 per gjyqtare Pajtime Fetahu 11-10-2021
Lista e gjykimeve per periudhen 11-15 tetor 2021 per gjyqtare Pajtime Fetahu
Lista e Gjykimeve per periudhen 11-15 tetor 2021 per gjyqtare Zamira Vyshka. 11-10-2021
Lista e Gjykimeve per periudhen 11-15 tetor 2021 per gjyqtare Zamira Vyshka.
Lista gjykimeve per periudhen 11-15 tetor 2021 per gjyqtare Miranda Konica. 11-10-2021
Lista gjykimeve per periudhen 11-15 tetor 2021 per gjyqtare Miranda Konica.
Lista gjykimeve per periudhen 11-15 tetor 2021 per gjyqtare Idush Maliqi. 11-10-2021
Lista gjykimeve per periudhen 11-15 tetor 2021 per gjyqtare Idush Maliqi.