Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 26-30 SHTATOR 2022 PER GJYQTAR ELTON FRASHERI. 26-09-2022
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 26-30 SHTATOR 2022 PER GJYQTAR ELTON FRASHERI.
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 19-23 SHTATOR 2022 PER GJYQTARE IDUSH MALIQI 19-09-2022
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 19-23 SHTATOR 2022 PER GJYQTARE IDUSH MALIQI
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 12-16 SHTATOR 2022 PER GJYQTARE IDUSH MALIQI 12-09-2022
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 12-16 SHTATOR 2022 PER GJYQTARE IDUSH MALIQI
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 05-09 SHTATOR 2022 PER GJYQTARE IDUSH MALIQI 09-09-2022
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 05-09 SHTATOR 2022 PER GJYQTARE IDUSH MALIQI
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 25-29 KORRIK 2022 PER GJYQTARE IDUSH MALIQI. 25-07-2022
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 25-29 KORRIK 2022 PER GJYQTARE IDUSH MALIQI.
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 18-22 KORRIK 2022 E GJYQTARES IDUSH MALIQI. 22-07-2022
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 18-22 KORRIK 2022 E GJYQTARES IDUSH MALIQI.
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 12-15 KORRIK 2022 PER GJYQTARE IDUSH MALIQI 12-07-2022
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 12-15 KORRIK 2022 PER GJYQTARE IDUSH MALIQI
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 12-15 KORRIK 2022 PER GJYQTARE ZAMIRA VYSHKA 12-07-2022
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 12-15 KORRIK 2022 PER GJYQTARE ZAMIRA VYSHKA
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 12-15 KORRIK 2022 PER GJYQTARE MIRANDA KONICA 12-07-2022
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 12-15 KORRIK 2022 PER GJYQTARE MIRANDA KONICA
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 12-15 KORRIK 2022 PER GJYQTAR TAULANT TAFA 12-07-2022
LISTA E GJYKIMEVE PER PERIUDHEN 12-15 KORRIK 2022 PER GJYQTAR TAULANT TAFA