Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Vendim per fillimin e ekzekutimit te detyrueshem te urdherit te ekzekutimit. 05-11-2021
Shpallje Vendim per fillimin e ekzekutimit te detyrueshem te urdherit te ekzekutimit.
Kerkese per shpallje. 21-10-2021
Kerkese per shpallje.
Lajmerim permes afishimit zyra permbarimore Ardael. 18-10-2021
Lajmerim permes afishimit zyra permbarimore Ardael.
Per publikim shpallje ankandi shoq.Rezart shpk. 18-10-2021
Per publikim shpallje ankandi shoq.Rezart shpk.
Shpallje per Vendim per fillimin e ekzekutimit te detyrueshem te Urdhrit te Ekzekutimit. 12-10-2021
Shpallje per Vendim per fillimin e ekzekutimit te detyrueshem te Urdhrit te Ekzekutimit.
Shpallje per Lajmerim Ekzekutim Vullnetar. 06-10-2021
Shpallje per Lajmerim Ekzekutim Vullnetar.
Njoftim per publikim ankandi. 28-09-2021
Njoftim per publikim ankandi.
Shpallje per komunikim dhe lajmerim per debitorin Agron Camcja. 23-09-2021
Shpallje per komunikim dhe lajmerim per debitorin Agron Camcja.
Shpallje per komunikim dhe lajmerim per debitorin Faik Kuminja. 23-09-2021
Shpallje per komunikim dhe lajmerim per debitorin Faik Kuminja.
Shpallje per lajmerim vullnetar. 21-09-2021
Shpallje per lajmerim vullnetar.