Kontaktoni Kancelarin e gjykatës në email: ledio.sulkuqi@gjykata.gov.al ; Tel: 054 25 29 55

 

 

Kontaktoni punonjësen për marrëdheniet me median dhe publikun në email: suada.pocesta@gjykata.gov.al

 

Location (Vendndodhja)