Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
61200... 556 Masa Sigurimi Taulant Tafa ***** 13-07-2022 13-2022-3710 14-07-2022
60005... 555 Masa Sigurimi Taulant Tafa ***** 13-07-2022
81000... 838 Kërkesa Penale Zamira Vyshka ***** 13-07-2022
81000... 837 Kërkesa Penale Idush Maliqi ***** 13-07-2022
82800... 839 Kërkesa Penale Idush Maliqi ***** 13-07-2022
82400... 842 Kërkesa Penale Taulant Tafa ***** 13-07-2022
82800... 844 Kërkesa Penale Matilda Fetau ***** 13-07-2022
81300... 845 Kërkesa Penale Idush Maliqi ***** 13-07-2022
71000... 846 Kërkesa Penale Pajtime Fetahu ***** 13-07-2022
82800... 841 Kërkesa Penale Pajtime Fetahu ***** 13-07-2022