Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje për Alfred Sina 28-03-2018
Shpallje për Alfred Sina
DEKLARATA E MBROJTJES 25-01-2018
DEKLARATA E MBROJTJES
Shpallje për Henri Gripshi
Shpallje për Henri Gripshi
Formular Aplikimi për marrjen e dokumentave nga Arkiva e Gjykatës së rrethit Gjyqësor Durrës
Kërkesë për Shpallje të vdekur të personit të Zhdukur Sadik Dallaku (Dollaku) me dt 25.03.2010 lindur në Durrës
Kërkesë për Shpallje të vdekur të personit të Zhdukur Sadik Dallaku (Dollaku) me dt 25.03.2010 lindur në Durrës me datë 06.02.1952 dhe vdekur në Durrës
Lista e perkthyesve te licesnuar per vitin 2016
Lista e perkthyesve te licensuar per vitin 2016
Njoftim per Abdulla Zyberi per seancen e dates 10.03.2017 ora 10 00
Njoftim per Abdulla Zyberi per seancen e dates 10.03.2017 ora 10 00
Njoftim për Ilirjan Mujollari për seancën e datës 16.12.2016 ora 13 00
Njoftim për Ilirjan Mujollari për seancën e datës 16.12.2016 ora 13 00
Njoftim per Klida Goga per seancen e dates 01.03.2017 ora 11 00
Njoftim per Klida Goga per seancen e dates 01.03.2017 ora 11 00
Njoftim për Shoqëria Italba Asfalti shpk për seancën e datës 17.05.2017 ora 09 00
Njoftim për Shoqëria Italba Asfalti shpk për seancën e datës 17.05.2017 ora 09 00