Koordinatori për të drejtën e informimit për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës 

 

Henri Hatillari

E-mail:  henri.hatillari@gjykata.gov.al

Web:    www.gjykata.gov.al

Tel:      00355 52 2 34362

Adresa: Lagjia Nr.2 Rruga"Aleksandër Goga" Durrës