Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje për Esmeraldo Elezi lidhur me përfunfimin e gjykimit në ngarkim të tijë 13-12-2017
Shpallje për Esmeraldo Elezi lidhur me përfunfimin e gjykimit në ngarkim të tijë
Shpallje për përfundimin e gjykimit për palën në mungesë Qazim Bici 12-12-2017
Shpallje për përfundimin e gjykimit për palën në mungesë Qazim Bici
Shpallje për Klodian Ajdini për seancën e datës 29.12.2017 ora 11 00 12-12-2017
Shpallje për Klodian Ajdini për seancën e datës 29.12.2017 ora 11 00
Shpallje për Marçello Subashi për seancën e datës 26.12.2017 ora 12 00 12-12-2017
Shpallje për Marçello Subashi për seancën e datës 26.12.2017 ora 12 00
Shpallje për Shoqëria Hazbiu shpk për seancën e datës 09.01.2017 ora 09 30 12-12-2017
Shpallje për Shoqëria Hazbiu shpk për seancën e datës 09.01.2017 ora 09 30
Shpallje për përfundimin e çështjes civile me palë Enxhino Elezi dhe Jonida Elezi 11-12-2017
Shpallje për përfundimin e çështjes civile me palë Enxhino Elezi dhe Jonida Elezi
Shpallje për Naxhije Basha dhe Miranda Basha për seancën e datës 16.01.2018 ora 10 00 11-12-2017
Shpallje për Naxhije Basha dhe Miranda Basha për seancën e datës 16.01.2018 ora 10 00
Shpallje për Zoje Isufaj për seancën e datës 16.01.2018 ora 09 00 11-12-2017
Shpallje për Zoje Isufaj për seancën e datës 16.01.2018 ora 09 00
Shpallje për Zyhdi Farruku për seancën e datës 27.12.2017 ora 12 30 11-12-2017
Shpallje për Zyhdi Farruku për seancën e datës 27.12.2017 ora 12 30
Shpallje për Fatmir Babaliu për seancën e datës 19.12.2017 ora 11 00 09-12-2017
Shpallje për Fatmir Babaliu për seancën e datës 19.12.2017 ora 11 00