Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje për Fatmir Babaliu për seancën e datës 20.11.2017 ora 10 00 18-10-2017
Shpallje për Fatmir Babaliu për seancën e datës 20.11.2017 ora 10 00
Shpallje për Shpallje për Hasan Zuzaku për seancëne datës 06.11.2017 ora 11 00 16-10-2017
Shpallje për Shpallje për Hasan Zuzaku për seancëne datës 06.11.2017 ora 11 00
Shpallje për Fatmira Sula, Ervis Sula etj për seancën e datës 06.11.2017 ora 10 00 16-10-2017
Shpallje për Fatmira Sula, Ervis Sula, Veronica Mannala dhe Selvana Sula për seancën e datës 06.11.2017 ora 10 00
Shpallje për Fitim Delija për seancën e datës 06.11.2017 ora 09 00 16-10-2017
Shpallje për Fitim Delija për seancën e datës 06.11.2017 ora 09 00
Shpallje për Andrea Lekli për seancën e datës 13.11.2017 ora 10 00 16-10-2017
Shpallje për Andrea Lekli për seancën e datës 13.11.2017 ora 10 00
Shpallje për Julian Gjoshi për seancën e datës 26.10.2017 ora 13 00 12-10-2017
Shpallje për Julian Gjoshi për seancën e datës 26.10.2017 ora 13 00
Shpallje për Lirim Islamaj për seancën e datës 02.11.2017 ora 13 00 12-10-2017
Shpallje për Lirim Islamaj për seancën e datës 02.11.2017 ora 13 00
Shpallje për Lirije Cifliku për seancën e datës 06.11.2017 ora 13 30 12-10-2017
Shpallje për Lirije Cifliku për seancën e datës 06.11.2017 ora 13 30
Shpallje për Fatime Bodini për seancën e datës 01.11.2017 ora 11 00 12-10-2017
Shpallje për Fatime Bodini për seancën e datës 01.11.2017 ora 11 00
Shpallje për Shaqir Toska, Florinda Xhani (Toska), etj për seancën e datës 09.11.2017 ora 10 00 11-10-2017
Shpallje për Shaqir Toska, Florinda Xhani (Toska), Hiqmet Toska, Rabihane Toska (Allushi) etj për seancën e datës 09.11.2017 ora 10 00