Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje të datës 18.01.2019 18-01-2019
Shpallje të datës 18.01.2019
Shpallje për Arjan Skura, Emrah Hazaj, Lefteri Vadardha dhe Mimoza Butja etj 18-01-2019
Shpallje për Arjan Skura, Emrah Hazaj, Lefteri Vadardha dhe Mimoza Butja etj
Shpallje për Dritan Diti 18-01-2019
Shpallje për Dritan Diti
Njoftim për Edlira Koçi etj, Albert Golemi 18-01-2019
Njoftim për Edlira Koçi etj, Albert Golemi
Shpallje për Ylber Toçi, Shoqëria Kapaj Konstruksion dhe 2 AF Company 14-01-2019
Shpallje për Ylber Toçi, Shoqëria Kapaj Konstruksion dhe 2 AF Company
Shpallje për Ylber Toçi, Shoqëria Kapaj Konstruksion dhe 2 AF Company 14-01-2019
Shpallje për Ylber Toçi, Shoqëria Kapaj Konstruksion dhe 2 AF Company
Shpallje për Shoqëria Kapaj Konstruksion shpk 08-01-2019
Shpallje për Shoqëria Kapaj Konstruksion shpk
Shpallje të datës 08.01.2019 08-01-2019
Shpallje të datës 08.01.2019
Shpallje për Kujtim Pohumi etj 31-12-2018
Shpallje për Kujtim Pohumi etj
Shpallje të datës 27.12.2018 27-12-2018
Shpallje të datës 27.12.2018