Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje të datës 15.01.2020 19-01-2020
Shpallje të datës 15.01.2020
Shpallje të datës 15.01.2020 19-01-2020
Shpallje të datës 15.01.2020
Shpallja për njoftimin e Jakup Begeja dhe IDAL Konstruksion 15-01-2020
Shpallja për njoftimin e Jakup Begeja dhe IDAL Konstruksion
Njoftim për Fëllëze Hoxhaj dhe Agron Agasi 15-01-2020
Njoftim për Fëllëze Hoxhaj dhe Agron Agasi
Shpallje data 13.01.2019 15-01-2020
Shpallje data 13.01.2019
Shpallje data 09.01.2020 15-01-2020
Shpallje data 09.01.2020
Shpallje data 09.01.2020 15-01-2020
Shpallje data 09.01.2020
Shpallje data 09.01.2020 15-01-2020
Shpallje data 09.01.2020
Shpallje për Ilir Vladi dhe Fatbel shpk 08-01-2020
Shpallje për Ilir Vladi dhe Fatbel shpk
Shpallje për data 27.12.2019 M.M 08-01-2020
Shpallje për data 27.12.2019 M.M