Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
61005... 458 Masa Sigurimi Shpëtime Pitaku Prokuroria Pranë Gjy... 17-08-2017
61005... 459 Masa Sigurimi Fejzo Hysi Prokuroria Pranë Gjy... 17-08-2017
61005... 457 Masa Sigurimi Shpëtime Pitaku Prokuroria Pranë Gjy... 16-08-2017
61017... 456 Masa Sigurimi Vladimir Skënderi Prokuroria Pranë Gjy... 15-08-2017
61007... 448/1 Masa Sigurimi Vladimir Skënderi Prokuroria Pranë Gjy... 15-08-2017 11-2017-4144 17-08-2017
60005... 418/1 Masa Sigurimi Vladimir Skënderi 15-08-2017
61017... 455 Masa Sigurimi Shpëtime Pitaku Prokuroria Pranë Gjy... 15-08-2017
61005... 453 Masa Sigurimi Vladimir Skënderi Prokuroria Pranë Gjy... 14-08-2017 11-2017-4143 17-08-2017
61005... 454 Masa Sigurimi Petraq Çuri Prokuroria Pranë Gjy... 14-08-2017 11-2017-4145 16-08-2017
61005... 452 Masa Sigurimi Petraq Çuri Prokuroria Pranë Gjy... 14-08-2017 11-2017-4147 16-08-2017