Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71021... 440 Kërkesa Penale Petraq Çuri Prokuroria Pranë Gjy... 26-06-2019
71021... 441 Kërkesa Penale Nurjeta Tafa Prokuroria Pranë Gjy... 26-06-2019
61017... 169 Masa Sigurimi Eda Kaja Florenc Prokuroria ... 26-06-2019
71004... 439 Kërkesa Penale Eda Kaja Prokuroria Pranë Gjy... 26-06-2019
71054... 777 Kërkesa Penale Petraq Çuri Ilir Prokuroria Pra... 26-06-2019
71054... 778 Kërkesa Penale Paulin Çera Zene Prokuroria Pra... 26-06-2019
71002... 438 Kërkesa Penale Rexhep Bekteshi Mehmet 26-06-2019
71055... 370/1 Kërkesa Penale Nurjeta Tafa Prokuroria Pranë Gjy... 26-06-2019
61005... 154/2 Masa Sigurimi Eda Kaja Prokuroria Pranë Gjy... 26-06-2019
71055... 776 Kërkesa Penale Rexhep Bekteshi Prokuroria Pranë Gjy... 26-06-2019