Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71127... 826 Penale Themeli Nurjeta Tafa Mario Prokuroria Pr... 19-10-2018
58345... 827 Penale Themeli Petraq Çuri Ernest Prokuroria P... 19-10-2018
71028... 550 Kërkesa Penale Nurjeta Tafa Kujtim 19-10-2018
71028... 552 Kërkesa Penale Eda Kaja Shkëlqim 19-10-2018
71028... 553 Kërkesa Penale Paulin Çera Lulzim 19-10-2018
71028... 554 Kërkesa Penale Rexhep Bekteshi Artur 19-10-2018
71028... 555 Kërkesa Penale Nurjeta Tafa Kujtim 19-10-2018
71054... 950 Kërkesa Penale Paulin Çera Kujtim Prokuroria P... 19-10-2018
71028... 551 Kërkesa Penale Petraq Çuri Mirush 19-10-2018
60005... 395/1 Masa Sigurimi Paulin Çera 19-10-2018