Njoftime të fundit!

 

       
     
      
     

     

     

       NJOFTIM PËR SHTYP, me lidhur me gjykimin e çështjes penale që i përket shtetasit Alket Hatija (Shkarko njoftimin per shtyp)
 
     
         
     
Njoftim për shpalljen e listës së psikologëve, të ekspertëve kontabël, të ekspertëve profesionistë të sigurisë rrugore dhe aksidenteve, të ekpsertëve inxhinierë gjeodet, Inxhinier ndërtimi dhe vlersues të pasurive të paluajtshme për vitin 2017 (Shkarko Listen e Eksperteve dhe Psikolove 2017)
     

semenaxcaps.com