Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
61005... 31 Masa Sigurimi Vladimir Skënderi Prokuroria Pranë Gjy... 17/01/2020
61011... 188/2 Masa Sigurimi Rexhep Bekteshi Hasan Saliovski 17/01/2020
71021... 114 Kërkesa Penale Petraq Çuri Prokuroria Pranë Gjy... 17/01/2020
61005... 32 Masa Sigurimi Vladimir Skënderi Prokuroria Pranë Gjy... 17/01/2020
71000... 115 Kërkesa Penale Vladimir Skënderi Vangjel 17/01/2020
71055... 228 Kërkesa Penale Paulin Çera Kastriot Braho Prok... 17/01/2020
71028... 113 Kërkesa Penale Eda Kaja Mirush Jareçi 17/01/2020
71055... 221 Kërkesa Penale Petraq Çuri Prokuroria Pranë Gjy... 16/01/2020
71035... 111 Kërkesa Penale Eda Kaja Ndrek 16/01/2020
71054... 218 Kërkesa Penale Petraq Çuri Artur Prokuroria Pr... 16/01/2020