Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
21001... 1376 Civile Themeli Nurjeta Tafa Xhemal Irma 24/02/2020
21001... 1377 Civile Themeli Dhurata Bilo Marinela Imeraj Vla... 24/02/2020
21001... 1378 Civile Themeli Shpëtime Pitaku Zyljana Voci Erion ... 24/02/2020
21001... 1382 Civile Themeli Shpëtim Reka Adrian Vasiaj Marja... 24/02/2020
90109... 262 Urdhëra Ekzekutimi Shpëtim Reka Final Sha 24/02/2020
90109... 267 Urdhëra Ekzekutimi Shpëtime Pitaku Final Sha 24/02/2020
90109... 272 Urdhëra Ekzekutimi Shpëtim Reka Final Sha 24/02/2020
90109... 266 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Bekteshi Final Sha 24/02/2020
90109... 270 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Bekteshi Final Sha 24/02/2020
90109... 271 Urdhëra Ekzekutimi Nurjeta Tafa Final Sha 24/02/2020