Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
21246... 2640 Civile Themeli Shpëtime Pitaku Hajrush Agjencia E ... 19/11/2019
21253... 2641 Civile Themeli Dhurata Bilo Pllumbe Ahmetlli Fa... 19/11/2019
90109... 1279 Urdhëra Ekzekutimi Petraq Çuri Micro Credit Albania... 19/11/2019
90109... 1280 Urdhëra Ekzekutimi Flora Hasimi Micro Credit Albania... 19/11/2019
90109... 1281 Urdhëra Ekzekutimi Dhurata Bilo Micro Credit Albania... 19/11/2019
90109... 1282 Urdhëra Ekzekutimi Nurjeta Tafa Micro Credit Albania... 19/11/2019
90109... 1290 Urdhëra Ekzekutimi Dhurata Bilo Micro Credit Albania... 19/11/2019
90109... 1291 Urdhëra Ekzekutimi Flora Hasimi Micro Credit Albania... 19/11/2019
21012... 2638 Civile Themeli Shpëtim Reka Elsa 19/11/2019
90108... 241 Kërkesa Civile Shpëtim Reka Suzana Avdija Arben... 19/11/2019