Titulli Publikuar më Veprime
Program i transparences se veprimtarise se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Diber.
Program i transparences se veprimtarise se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Diber.
Rregullore
Rregullore e Brendeshme e Gjykates Diber
Rregullore e Brendeshme e Gjykates Diber