Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per Shpallje Publike per ALB COMPANY,Sh.P.K. 18-01-2019
Njoftim per Shpallje Publike per ALB COMPANY,Sh.P.K.
Urdheri Nr.1477,date 24.02.2015 i Ministrit te Drejtesise 15-01-2019
Urdheri Nr.1477,date 24.02.2015 i Ministrit te Drejtesise per miratimin e Strukturave dhe Organikave te Gjykatave te Shkalles se Pare dhe Gjykatave te Apelit.
Projekti DREJTESI pa VONESA 15-01-2019
Informacion mbi Zyren e Ndihmes Juridike per Individet ne Nevoje ne Rrethin Gjyqesor Diber 15-01-2019
Udhezues-mbi-permiresimin-e-sistemit-CCMIS-ICMIS 11-01-2019
Udhëzimit nr. 359, datë 03.09.2013 i Ministrit të Drejtësisë per procesverbalin 11-01-2019
Udhëzimit nr. 353, datë 03.09.2013, per sistemin audio 11-01-2019
Udhezim nr. 5668, date 20.11.2013, per Taksen gjyqesore 11-01-2019
Ligj per Mediat dhe Gjykata. urdher viti 2010 11-01-2019
KODI I ETIKES GJYQESORE _1754 Konferenca Gjyqesore 11-01-2019