Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje per Osman Prençi 19-07-2019
Njoftim me shpallje per Osman Prençi
Njoftim me Shpallje Publike per Arben Dauti 27-06-2019
Njoftim me Shpallje Publike per Arben Dauti
Njoftim me shpallje drejtuar Nj.A.Shupenze.Bashkia Bulqize 19-06-2019
Njoftim me shpallje drejtuar Nj.A.Shupenze.Bashkia Bulqize
Njoftim me shpallje per palen e paditur Lumturije Tafçiu 19-06-2019
Njoftim me shpallje per palen e paditur Lumturije Tafçiu
Shpallje Publike pales se paditur Arben Dauti 11-06-2019
Shpallje Publike pales se paditur Arben Dauti
Shpallje publike te Gj.A. Tirane, Fiqiri Stafhasani(padites)-Shoqeria "Ardas" sh.p.k.(i paditur) 11-06-2019
Shpallje publike te Gjykates se Apelit Tirane, me objekt Sigurim Padie,palet ne proçes ;Fiqiri Stafhasani(padites)-Shoqeria "Ardas" sh.p.k.(i paditur)
Njoftim per palen debidore Avdul (Abdull) Mera ne lidhje me vazhdimin e ekzekutimit per tit.ekzek. 30-05-2019
Njoftim per palen debidore Avdul (Abdull) Mera ne lidhje me vazhdimin e ekzekutimit per titullin ekzekutiv
Shpallja e njoftimit per vazhdimin e ekzekutimit te titullit per debitor Abdul(Abdulla)Gani Mera 30-05-2019
Shpallja e njoftimit per vazhdimin e ekzekutimit te titullit per debitor Abdul(Abdulla)Gani Mera
Kethim pergjigje Permbarueses Gjyqesore Private Zj.Ensola Kuçi 30-05-2019
Kethim pergjigje Permbarueses Gjyqesore Private Zj.Ensola Kuçi
Lista e Shpalljeve te Gjykates Apelit Tirane per muajin Qershor 2019 27-05-2019
Lista e Shpalljeve te Gjykates Apelit Tirane per muajin Qershor 2019