Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje per permbaruesin Elvin HOXHA 23-07-2018
Shpallje per permbaruesin Elvin HOXHA
Shpallje per permbarues Elvin HOXHA 23-07-2018
Shpallje per permbarues Elvin HOXHA
Lista e Gjykimeve te Gjykates se Apelit Tirane muaji Qershor 05-06-2018
Lista e Shpalljeve te Gjykates se Apelit Tirane Prill-2018 27-03-2018
Lista e Shpalljeve te Gjykates se Apelit Tirane Prill-2018
Lista e gjykimeve te Gjykates se Apelit Tirane (Shpallje Mars 2018) 28-02-2018
Lista e gjykimeve te Gjykates se Apelit Tirane (Shpallje Mars 2018)
Broshurë informuese sistemi regjistrimit audio (RDA) 26-01-2018
Broshurë informuese sistemi regjistrimit audio (RDA)
test 16-06-2017
test 123
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio nga publiku
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio nga publiku
KËRKESË PËR KOPJE TË REGJISTRIMIT AUDIO
Kerkesa për kopje të regjistrimit audio të seancës gjyqësore në sallën e gjyqit
Lista e gjykimeve te Gjykates se Apelit Tirane (Shpallje Shkurt 2018)
Lista e gjykimeve te Gjykates se Apelit Tirane (Shpallje Shkurt 2018)