Titulli Publikuar më Veprime
Broshurë informuese sistemi regjistrimit audio (RDA) 26-01-2018
Broshurë informuese sistemi regjistrimit audio (RDA)
test 16-06-2017
test 123
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio nga publiku
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio nga publiku
KËRKESË PËR KOPJE TË REGJISTRIMIT AUDIO
Kerkesa për kopje të regjistrimit audio të seancës gjyqësore në sallën e gjyqit
Lista e gjykimeve te Gjykates se Apelit Tirane (Shpallje Shkurt 2018)
Lista e gjykimeve te Gjykates se Apelit Tirane (Shpallje Shkurt 2018)
Njoftim