Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
60004... 67 Kërkesa Penale Edvan Veçani Prokuroria E Rrethit... 19-07-2019
61005... 59 Masa Sigurimi Nertila Kape Prokuroria E Rrethit... 19-07-2019
60004... 66 Kërkesa Penale Edvan Veçani Prokuroria E Rrethit... 18-07-2019
61005... 58 Masa Sigurimi Nertila Kape Prokuroria E Rrethit... 18-07-2019
53004... 187 Penale Themeli Gilda Hoxha Liman Prokuroria E ... 15-07-2019
71000... 62 Kërkesa Penale Gilda Hoxha Mirvet 15-07-2019
71020... 63 Kërkesa Penale Nertila Kape Mentor 15-07-2019
71001... 61 Kërkesa Penale Nertila Kape Niko 15-07-2019
71019... 231 Kërkesa Penale Edvan Veçani Igli Prokuroria E R... 15-07-2019
70101... 65 Kërkesa Penale Nertila Kape Rustan 15-07-2019