Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
61004... 49 Kërkesa Penale Edvan Veçani Prokuroria E Rrethit... 15-06-2019
61004... 48 Kërkesa Penale Edvan Veçani Prokuroria E Rrethit... 14-06-2019
61005... 34 Masa Sigurimi Nertila Kape Prokuroria E Rrethit... 13-06-2019
61007... 33 Masa Sigurimi Nertila Kape Prokuroria E Rrethit... 12-06-2019
60005... 47 Kërkesa Penale Edvan Veçani Hazbi Prokuroria E ... 11-06-2019
61005... 32 Masa Sigurimi Gilda Hoxha Prokuroria E Rrethit... 07-06-2019 33-2019-552 09-06-2019
71012... 46 Kërkesa Penale Gilda Hoxha Prokuroria E Rrethit... 05-06-2019 33-2019-546 06-06-2019
52104... 168 Penale Themeli Edvan Veçani Prokuroria E Rrethit... 03-06-2019
53509... 172 Penale Themeli Gilda Hoxha Prokuroria E Rrethit... 03-06-2019
71017... 216 Kërkesa Penale Edvan Veçani Prokuroia E Rrethit ... 03-06-2019