Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
58345... 208 Penale Themeli Ardit Kuka Prokuroria E Rrethit... 24-10-2019
58345... 206 Penale Themeli Gilda Hoxha Prokuroria E Rrethit... 24-10-2019
71003... 125 Kërkesa Penale Edvan Veçani Prokuroria E Rrethit... 24-10-2019
58343... 209 Penale Themeli Ardit Kuka Prokuroria E Rrethit... 24-10-2019
61005... 94 Masa Sigurimi Gilda Hoxha Prokuroria E Rrethit... 24-10-2019 33-2019-803 24-10-2019
71017... 307 Kërkesa Penale Ardit Kuka Prokuroria E Rrethit... 24-10-2019
58325... 211 Penale Themeli Ardit Kuka Algert Prokuroria E... 24-10-2019
71017... 306 Kërkesa Penale Gilda Hoxha Prokuroria E Rrethit... 24-10-2019
71017... 308 Kërkesa Penale Gilda Hoxha Prokuroria E Rrethit... 24-10-2019
58325... 207 Penale Themeli Gilda Hoxha Prokuroria E Rrethit... 24-10-2019