Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21015... 166 Civile Themeli Halil Vani Linda Alban Zyra E... 21-01-2019
11232... 165 Civile Themeli Edvan Veçani Shoqeria "Selami" Sh... 21-01-2019
21001... 167 Civile Themeli Edvan Veçani Vjollca Lefter 21-01-2019
21001... 168 Civile Themeli Nertila Kape Erind Erjana 21-01-2019
21001... 162 Civile Themeli Edvan Veçani Vildan Erjona 17-01-2019
23000... 164 Civile Themeli Nertila Kape Fatmire Prokuroria ... 17-01-2019
21001... 161 Civile Themeli Edvan Veçani Etleva Olgert 17-01-2019
11232... 160 Civile Themeli Nertila Kape Zihja Shoqeria"Kurt... 17-01-2019
21250... 163 Civile Themeli Gilda Hoxha Kadife Drejtoria Ra... 17-01-2019
21001... 159 Civile Themeli Halil Vani Anirson Pamela 16-01-2019