Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
61004... 51 Kërkesa Penale Nertila Kape Prokuroria E Rrethit... 18/06/2019
61005... 35 Masa Sigurimi Nertila Kape Prokuroria E Rrethit... 17/06/2019
52111... 173 Penale Themeli Edvan Veçani Prokuroria E Rrethit... 17/06/2019
61004... 50 Kërkesa Penale Nertila Kape Prokurioria E Rrethi... 17/06/2019
61004... 49 Kërkesa Penale Edvan Veçani Prokuroria E Rrethit... 15/06/2019
61004... 48 Kërkesa Penale Edvan Veçani Prokuroria E Rrethit... 14/06/2019
61005... 34 Masa Sigurimi Nertila Kape Prokuroria E Rrethit... 13/06/2019 33-2019-565 19/06/2019
71019... 221 Kërkesa Penale Edvan Veçani Prokuroria E Rrethit... 13/06/2019
71019... 219 Kërkesa Penale Nertila Kape Prokuroria E Rrethit... 13/06/2019
71019... 220 Kërkesa Penale Gilda Hoxha Prokuroria E Rrethit... 13/06/2019