Titulli Publikuar më Veprime
njoftim shpallje vendi pune per praninim ne sherbimin civil specialist IT-GJYKATA E POSAÇME E APELIT 05-03-2021
NJOFTIM PER SEKRETARE-Gjykata Kavaj 05-03-2021
njoftim per shefe finance -Gjykata Kavaj 05-03-2021
njoftim per Shpallje per vende vakante-GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KORÇË 05-03-2021
Njoftim për Lëvizje Paralele-Specialiste IT-së-GJYKATA ADMINITRATIVE E SHKALLËS SË PARË DURRES 05-03-2021
Njoftim për pranimin në shërbimin civil gjyqësor-Gjykata Tirane 05-03-2021
SHPALLJE NGRITJE NE DETYRE K.Deges Buxhetit-GJYKATA SË RRETHIT GJYQËSOR PUKË 05-03-2021
Njoftim per vend te lire ne sherbimin civil gjyqesore sekretar gjyqesore-GJYKATA PUKE 05-03-2021
Shpallje për lëvizje paralele IT 2021-Gjykata Sarande 05-03-2021
Njoftim per shpallje konkurrimi per levizje paralele, Gjykata Administrative Tirane. 22-02-2021