Titulli Publikuar më Veprime
HAPAT PER TE DEGJUAR SEANCAT AUDIO NE GJYKATEN E RRETHIT BERAT
REGULLORE E BRENDSHME 2017 12-01-2018
ANALIZA VJETORE 2015 12-01-2018
ANALIZA VJETORE 2016 12-01-2018
RREGULLORE PËR PËRDORIMIN DHE MIRËMBJATJEN E PAJISJEVE TË TEKNOKOLGJISË SË INFORMACIONIT 12-01-2018