Emri Data e fillimit të punës
FATIME VELÇANI 24-01-2007
SHYQYRI ÇOBO 24-01-2007
KOSTIKA ÇOBANAQI 24-01-2007
AGRON VAVLA 24-01-2007
IBRAHIM HOXHA 24-01-2007
GENCI SINJARI 24-01-2007
NAZMI TROKA 21-03-2007
MARGARITA BUHALI 24-01-2007
MARJANA VELÇANI 24-01-2007
BERNINA KONDI 24-01-2007