Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
60001... 80 Masa Sigurimi Rudina Palloj Prkuroria Berat 19-05-2018
61005... 81 Masa Sigurimi Rudina Palloj Prkuroria Berat 19-05-2018
61005... 79 Masa Sigurimi Rudina Palloj Prokuroria Berat 18-05-2018
71107... 243 Penale Themeli Rudina Palloj Prokuroria Berat Lu... 18-05-2018
53101... 248 Kërkesa Penale Matilda Llangozi Prokuroria Berat Ga... 18-05-2018
53101... 249 Kërkesa Penale Adelajda Gjuzi Prokuroria Berat X ... 18-05-2018
58325... 250 Kërkesa Penale Agron Vavla Prokuroria Berat 18-05-2018
60004... 157 Kërkesa Penale Pellumb Zaimi Prokuroria Berat 18-05-2018
53800... 247 Kërkesa Penale Kostika Çobanaqi Prokuroria Berat 17-05-2018
56440... 245 Kërkesa Penale Adelajda Gjuzi Prokuroria Berat ... 17-05-2018