Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
58325... 459 Penale Themeli Lutfije Celami Prokuoria , Berat E... 20-11-2017
61005... 214 Masa Sigurimi Durim Hasa Prokuroria 20-11-2017
60004... 317 Kërkesa Penale Durim Hasa Prouroria Berat 20-11-2017 63-2017-3503 20-11-2017
61012... 35 Masa Sigurimi Matilda Llangozi Prokuroria, Berat 20-11-2017
61005... 215 Masa Sigurimi Matilda Llangozi Prokuroria Berat 20-11-2017
58325... 459 Penale Themeli Lutfije Celami Prokuoria , Berat E... 20-11-2017
61005... 214 Masa Sigurimi Durim Hasa Prokuroria 20-11-2017
60004... 317 Kërkesa Penale Durim Hasa Prouroria Berat 20-11-2017 63-2017-3503 20-11-2017
61012... 35 Masa Sigurimi Matilda Llangozi Prokuroria, Berat 20-11-2017
61005... 215 Masa Sigurimi Matilda Llangozi Prokuroria Berat 20-11-2017