Title Published on Actions
NJOFTIM ME SHPALLJE ISMET TAFILAJ 02/08/2019
NJOFTIM ME SHPALLJE ILIR SULKA 02/08/2019
NJOFTIM ME SHPALLJE ELTON SADUSHI 02/08/2019
NJOFTIM ME SHPALLJE ALBAN GOREZI 02/08/2019
NJOFTIM ME SHPALLJE ANISA PIRAJ 30/07/2019
NJOFTIM ME SHPALLJE CELESTINA PIRAJ 30/07/2019
NJOFTIM ME SHPALLJE LIGOR NGRESI 30/07/2019
NJOFTIM ME SHPALLJE LINDITA NGRESI 30/07/2019
NJOFTIM ME SHPALLJE ARMANDI LEZO 30/07/2019
NJOFTIM ME SHPALLJE SAIMIR XHEMALAJ 30/07/2019