Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
90001... 94 Kërkesa Civile Rudina Palloj Gori Niko 07/08/2019
90001... 93 Kërkesa Civile Rudina Palloj Trandafili Altin 04/08/2019
90100... 88 Kërkesa Civile Rudina Palloj Agim 01/08/2019 63-2019-2121 07/08/2019
90001... 92 Kërkesa Civile Rudina Palloj Jolinda Blerim 01/08/2019
90001... 91 Kërkesa Civile Rudina Palloj Petrina Dritan 01/08/2019 63-2019-2146 08/08/2019
21264... 1294 Civile Themeli Pellumb Zaimi Stiljano Drejtoria ... 26/07/2019
21001... 1296 Civile Themeli Matilda Llangozi Fatmira Eduart 26/07/2019
90001... 89 Kërkesa Civile Pellumb Zaimi Gurjeta Agur 26/07/2019
90001... 90 Kërkesa Civile Pellumb Zaimi Anxhela Muharem 26/07/2019
21250... 1295 Civile Themeli Kostika Çobanaqi Neim Drejtoria Rajo... 26/07/2019