Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
59124... 86 Penale Themeli Albana Boksi Roland Prokuroria E... 06-11-2019
71116... 85 Penale Themeli Saida Dollani Prokuroria E Krimeve... 06-11-2019
58319... 84 Penale Themeli Dhimiter Lara Prokuroria E Krimeve... 15-10-2019
71118... 83 Penale Themeli Dhimiter Lara Prokuroria E Krimeve... 11-10-2019
71120... 82 Penale Themeli Sokol Binaj Prokuroria E Krimeve... 12-09-2019 76-2019-262 11-11-2019
71120... 81 Penale Themeli Saida Dollani Prokuroria E Krimeve... 10-09-2019
71120... 80 Penale Themeli Sokol Binaj Genti Prokuroria E ... 10-09-2019
71120... 79 Penale Themeli Saida Dollani Zef Prokuroria E Kr... 09-09-2019
71120... 78 Penale Themeli Saida Dollani Albano Ardit Proku... 03-09-2019
71001... 171 Kërkesa Penale Saida Dollani Ruhan 13-08-2019