Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71119... 115 Penale Themeli Dhurata Haveri Eduart Prokuroria E... 15-11-2017
71119... 115 Penale Themeli Dhurata Haveri Eduart Prokuroria E... 15-11-2017
71119... 114 Penale Themeli Gurali Brahimllari Prokuroria E Krimeve... 15-11-2017
71119... 114 Penale Themeli Gurali Brahimllari Prokuroria E Krimeve... 15-11-2017
71119... 113 Penale Themeli Nertina Kosova Prokuroria E Krimeve... 13-11-2017
71119... 113 Penale Themeli Nertina Kosova Prokuroria E Krimeve... 13-11-2017
71119... 112 Penale Themeli Gurali Brahimllari Prokuroria E Krimeve... 06-11-2017
71119... 112 Penale Themeli Gurali Brahimllari Prokuroria E Krimeve... 06-11-2017
71119... 111 Penale Themeli Gjovalin Pernoca Laureta Prokuroria ... 06-11-2017
71119... 111 Penale Themeli Gjovalin Pernoca Laureta Prokuroria ... 06-11-2017