Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
31132... 75 Kërkesa Civile Ken Dhima Astrit 17/04/2020
31132... 74 Kërkesa Civile Bevis Shehaj Saimir Petrit Drej... 15/04/2020
31154... 693 Civile Themeli Bevis Shehaj Qamile Drssh Vlore ... 06/04/2020
31156... 694 Civile Themeli Gentiana Xhelili Agim Ashk Drejtoria... 06/04/2020
31157... 692 Civile Themeli Ken Dhima Subjekti Lirim Gjyzi... 03/04/2020
31154... 691 Civile Themeli Bevis Shehaj Zyra Permbarimore Pr... 03/04/2020
31154... 689 Civile Themeli Ken Dhima Dionis Drejtoria E ... 02/04/2020
31154... 690 Civile Themeli Gentiana Xhelili Nekie Drejtoria E T... 02/04/2020
31159... 688 Civile Themeli Bevis Shehaj Drite Aku Fier Aku... 01/04/2020
31155... 687 Civile Themeli Bevis Shehaj Amarildo Drejtoria ... 30/03/2020