Title Published on Actions
njoftim per vend te lire pune 29/10/2019
Vendimi Nr.1 date 11.06.2019 i Keshillit te Gjykates .pdf 19/06/2019
Urdher-Nr.-100-Dt.-13.12.2018-Per-mbartjen-e-dosjeve-gjyqesore-per-vitin-e-ri-kalendarik 2019. 19/12/2018
Urdher Nr. 60-Dt.-30.07.2018-Per-gatishmerine-e-Gjyqtareve-per-periudhen-30.07.2018-31.08.2018.pd 30/07/2018
Shpallje Sander Frroku 05/03/2018
Shpallje Preng Kol Berhami 05/03/2018
Urdher Nr.66 dt.17.07.2017 Per gjyqtaret e gatshem periudhen 31.07.2017 deri 31.08.2017. 18/07/2017
Urdher Nr 4 dt. 06.01.2015. 11/07/2017
Urdher Nr.57 dt. 15.06.2015 11/07/2017
Urdher Nr.59 dt.26.06.2015. 11/07/2017