Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
31004... 3146 Civile Themeli Arbena Ahmeti Ndue Nikolli Drejto... 29/05/2019
31003... 3150 Civile Themeli Enerjeta Shehaj(Deraj) Fatmira Bakiri (Jege... 29/05/2019
31134... 1134 Urdhëra Ekzekutimi Aferdita Maho Inspektorati Shteter... 29/05/2019
31154... 3156 Civile Themeli Nafije Hasko Adrian (Adriatik) D... 29/05/2019
31138... 3157 Civile Themeli Enerjeta Shehaj(Deraj) Drejtoria E Pergjith... 29/05/2019
31134... 1136 Urdhëra Ekzekutimi Gentiana Muçaj Inspektorati Shteter... 29/05/2019
31138... 3161 Civile Themeli Elvana Çiçolli Ermir Hazizaj Drejt... 29/05/2019
31155... 3166 Civile Themeli Semiramis Hoxholli Ndue Gjini Institut... 29/05/2019
31104... 3147 Civile Themeli Semiramis Hoxholli Shoqeria Tregtare “2... 29/05/2019
31026... 3148 Civile Themeli Aferdita Maho Hasan Brusha Komisi... 29/05/2019