Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
31138... 3167 Civile Themeli Bezart Kaçkini Shoqeria Vuthaj Shpk... 29/05/2019
31133... 136 Disponim ankimimi Arbena Ahmeti Avokatura E Shtetit ... 29/05/2019
31104... 3147 Civile Themeli Semiramis Hoxholli Shoqeria Tregtare “2... 29/05/2019
31026... 3148 Civile Themeli Aferdita Maho Hasan Brusha Komisi... 29/05/2019
31134... 1126 Urdhëra Ekzekutimi Gentian Hamiti Drejtoria E Pergjith... 29/05/2019
31134... 1128 Urdhëra Ekzekutimi Avni Sejdi Drejtoria Rajonale E... 29/05/2019
31141... 31 Kryerja e veprimeve të posaçme Gentian Hamiti Shoqeria Permbarimor... 29/05/2019
31134... 1129 Urdhëra Ekzekutimi Bezart Kaçkini Drejtoria Rajonale E... 29/05/2019
31155... 3151 Civile Themeli Semiramis Hoxholli Shoqeria "Ir" Shpk ... 29/05/2019
31134... 1130 Urdhëra Ekzekutimi Gentiana Muçaj Drejtoria Rajonale E... 29/05/2019