Titulli Publikuar më Veprime
njoftim mbi fillimin e gjykimeve ne Gjykate 04-12-2019
njoftim per vend te lire pune 29-10-2019
Vendimi Nr.1 date 11.06.2019 i Keshillit te Gjykates .pdf 19-06-2019
Urdher-Nr.-100-Dt.-13.12.2018-Per-mbartjen-e-dosjeve-gjyqesore-per-vitin-e-ri-kalendarik 2019. 19-12-2018
Urdher Nr. 60-Dt.-30.07.2018-Per-gatishmerine-e-Gjyqtareve-per-periudhen-30.07.2018-31.08.2018.pd 30-07-2018
Shpallje Sander Frroku 05-03-2018
Shpallje Preng Kol Berhami 05-03-2018
Urdher Nr.66 dt.17.07.2017 Per gjyqtaret e gatshem periudhen 31.07.2017 deri 31.08.2017. 18-07-2017
Urdher Nr 4 dt. 06.01.2015. 11-07-2017
Urdher Nr.57 dt. 15.06.2015 11-07-2017