Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Sander Frroku 05-03-2018
Shpallje Preng Kol Berhami 05-03-2018
Njoftim per vend pune 20-10-2017
Njoftim
Urdher Nr.66 dt.17.07.2017 Per gjyqtaret e gatshem periudhen 31.07.2017 deri 31.08.2017. 18-07-2017
Urdher Nr 4 dt. 06.01.2015. 11-07-2017
Urdher Nr.57 dt. 15.06.2015 11-07-2017
Urdher Nr.59 dt.26.06.2015. 11-07-2017
Urdher Nr.103 dt 19.12.2016 Per hedhjen e Shortit gjyqesor per ceshtjet gjyqesore 10-07-2017
Urdher Nr.99 Date 13.12.2016 Mbi Mbartjen e dosjeve per vitin e ri kalendarik 2017 10-07-2017
Urdher Nr.77 Dt..29..09.2016 Per nje shtese ne Urdherin nr.8 date 14.01.2015 te ndryshuar 10-07-2017