Koordinatori për të Drejtën e Informimit për Gjykatën Administrative Te Shkalles Se Pare Tirane 

 

Gentian Aliaj

E-mail:  gentian.aliaj@gjykata.gov.al

Web:    www.gjykata.gov.al

Tel:      +355 (0) 42 44 70 88

Adresa: Rruga "Ibrahim Pashe Bushatlliu", Nr.1001, Tirane