Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31155... 3153 Civile Themeli Arbena Ahmeti Shoqeria “Shisha Roo... 29-05-2019
31155... 3154 Civile Themeli Elda Vrioni Arber Drejtoria Ven... 29-05-2019
31155... 3164 Civile Themeli Nafije Hasko Isa Ali Visogi Drej... 29-05-2019
31138... 3165 Civile Themeli Enerjeta Shehaj(Deraj) Ymer Elezi Agjencia... 29-05-2019
31138... 3167 Civile Themeli Bezart Kaçkini Shoqeria Vuthaj Shpk... 29-05-2019
31133... 136 Disponim ankimimi Arbena Ahmeti Avokatura E Shtetit ... 29-05-2019
31134... 1135 Urdhëra Ekzekutimi Elvana Çiçolli Autoriteti I Mbikqyi... 29-05-2019
31154... 3158 Civile Themeli Gentjan Medja Eridon Drejtoria Ve... 29-05-2019
31134... 1125 Urdhëra Ekzekutimi Gentian Hamiti Drejtoria E Pergjith... 29-05-2019
31134... 1127 Urdhëra Ekzekutimi Nafije Hasko Drejtoria Rajonale E... 29-05-2019