Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Rozana Dollapaj 23-01-2020
Shpallje Rozana Dollapaj
Shpallje Shqipe Kadrijaj 23-01-2020
Shpallje Shqipe Kadrijaj
Shpallje Mri Rroku 23-01-2020
Shpallje Mri Rroku
Shpallje Aleksander Kelmendi 23-01-2020
Shpallje Aleksander Kelmendi
Njoftim per vend vakant ftues per shpallje dhe në SHKP 23-01-2020
Njoftim per vend vakant ftues per shpallje dhe në SHKP
Shpallje Gjykata Administrative 23-01-2020
Shpallje Gjykata Administrative
Shpallje Sadije Haxhija 29-10-2019
Shpallje Sadije Haxhija
Vend vakant punonjes gjykate (ftues) 17-10-2019
Shpallje Zamira Mesi 12-09-2019
Shpallje Zamira Mesi
Shpallje Shefqet Hyseni 12-09-2019
Shpallje Shefqet Hyseni