Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Pjerin Shpati etj 21-02-2018
Shpallje Pjerin Shpati etj
shpallje Enver Murseli 15-02-2018
shpallje Enver Murseli
Shpallje Bedrie Doniku 15-02-2018
Shpallje Bedrie Doniku
Shpallje Artan Llazani 15-02-2018
Shpallje Artan Llazani
Shpallje Hilmi Hylli 09-02-2018
Shpallje Hilmi Hylli
Shpallje Groshe Shporja(Plepi) 09-02-2018
Shpallje Groshe Shporja(Plepi)
Shpallje Gezim Plepi 09-02-2018
Shpallje Gezim Plepi
Shpallje Alfred Pjetri 09-02-2018
Shpallje Alfred Pjetri
Shpallje Age Prendi 09-02-2018
Shpallje Age Prendi
Ligji per tarifat gjyqesore ne Republiken e Shqiperise 02-02-2018
Ligji per tarifat gjyqesore ne Republiken e Shqiperise ligj-nr.-98-dt.-2.11.2017