Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Subjekti Vil Oil 13-03-2019
Shpallje Subjekti Vil Oil
Shpallje Shoqeria Shkreli 2004 14-01-2019
Shpallje Shoqeria Shkreli 2004
shpallje Ruhije Dedja 14-01-2019
shpallje Ruhije Dedja
Shpallje person fizik laborator dentar Marije Vocaj 14-01-2019
Shpallje person fizik laborator dentar Marije Vocaj
Shpallje Gjek Cali 14-01-2019
Shpallje Gjek Cali
Shpallje Arjon Gjoni 14-01-2019
Shpallje Arjon Gjoni
Shpallje Ana Pecaj dhe Flora Pecaj 14-01-2019
Shpallje Ana Pecaj dhe Flora Pecaj
Shpallje Lirije Beqiraj etj 21-12-2018
Shpallje Lirije Beqiraj etj
Shpallje Blerina Maldi 21-12-2018
Shpallje Blerina Maldi
Shpallje Nikolin Pecaj etj 21-12-2018
Shpallje Nikolin Pecaj etj