Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Zaide Hasiraj 23-04-2018
Shpallje Zaide Hasiraj
Shpallje Salih Rragami 13-04-2018
Shpallje Salih Rragami
Shpallje Dave Leka 13-04-2018
Shpallje Dave Leka
Shpallje Bedrie Doniku 13-04-2018
Shpallje Bedrie Doniku
Shpallje Pal Galeja 10-04-2018
Shpallje Pal Galeja
Shpallje Kujtim Ferlushkaj 10-04-2018
Shpallje Kujtim Ferlushkaj
Shpallje Katrine Pjetra 10-04-2018
Shpallje Katrine Pjetra
Shpallje Katrine Pjetra etj 10-04-2018
Shpallje Katrine Pjetra etj
Shpallje Hile Kodra 10-04-2018
Shpallje Hile Kodra
Shpallje Hali Nutaj 10-04-2018
Shpallje Hali Nutaj