Koordinatori për të drejtën e informimit
Blerta NURJA

Kontakt:       blerta.nurja@gjykata.gov.al


Tel:               +355 22 212 122