Titulli Publikuar më Veprime
Ligji 49/2012 26-10-2017
Ligji 49/2012
Kodi i Procedurave Administrative 26-10-2017
Kodi i Procedurave Administrative
Kodi i Procedurave Civile 26-10-2017
Kodi i Procedurave Civile
Ligji per Arkivat 26-10-2017
Ligji per Arkivat
Kodi Rrugor 26-10-2017
Kodi Rrugor