Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31139... 1371 Civile Themeli Valbona Durraj Bashkia Shkoder Bo ... 17-05-2018
31138... 1369 Civile Themeli Valbona Durraj Resalva Zqrpp Tiran... 17-05-2018
31138... 1370 Civile Themeli Valbona Durraj Hasan Gerti Gjykat... 17-05-2018
31117... 1372 Civile Themeli Ahmet Jangulli Luan Ministria E Fi... 17-05-2018
31134... 125 Urdhëra Ekzekutimi Valbona Durraj Shoqeria Dimex Bash... 17-05-2018
31134... 126 Urdhëra Ekzekutimi Ahmet Jangulli Shoqeria Dimex Bash... 17-05-2018
31156... 1362 Civile Themeli Ahmet Jangulli Euroinerte-Biba Shpk... 16-05-2018
31138... 1368 Civile Themeli Ahmet Jangulli Ast Ministria E Buj... 16-05-2018
31138... 1361 Civile Themeli Ahmet Jangulli Kole Drejtoria E Pe... 16-05-2018
31146... 1364 Civile Themeli Valbona Durraj Bashkia Shkoder Bo ... 16-05-2018