Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31134... 135 Urdhëra Ekzekutimi Gentian Marku Bashkia Shkoder Sue... 26-04-2019
31134... 137 Urdhëra Ekzekutimi Gentian Marku Florin Bashkia Shko... 26-04-2019
31134... 138 Urdhëra Ekzekutimi Valbona Durraj D.R.A.K.U Lezhe Sub... 26-04-2019
31134... 139 Urdhëra Ekzekutimi Valbona Durraj D.R.A.K.U Lezhe Sub... 26-04-2019
31134... 143 Urdhëra Ekzekutimi Gentian Marku D.R.A.K.U Lezhe Sub... 26-04-2019
31134... 136 Urdhëra Ekzekutimi Valbona Durraj Bashkia Shkoder Flo... 26-04-2019
31134... 140 Urdhëra Ekzekutimi Gentian Marku D.R.A.K.U Lezhe Sub... 26-04-2019
31152... 1164 Civile Themeli Gentian Marku Ujesjelles Kanalizim... 26-04-2019
31131... 1165 Civile Themeli Gentian Marku Shkreli 2004 Shpk P... 26-04-2019
31134... 141 Urdhëra Ekzekutimi Gentian Marku D.R.A.K.U Lezhe Sub... 26-04-2019