Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31138... 966 Civile Themeli Valbona Durraj Arianita Arkivi I Z... 15-01-2019
31134... 27 Urdhëra Ekzekutimi Valbona Durraj Dega E Doganes Shkod... 15-01-2019
31134... 29 Urdhëra Ekzekutimi Gentian Marku Dega E Doganes Shkod... 15-01-2019
31134... 30 Urdhëra Ekzekutimi Valbona Durraj Dega E Doganes Shkod... 15-01-2019
31134... 33 Urdhëra Ekzekutimi Valbona Durraj Dega E Doganes Shkod... 15-01-2019
31138... 968 Civile Themeli Valbona Durraj Porti Detar Sh.A She... 15-01-2019
31134... 31 Urdhëra Ekzekutimi Gentian Marku Dega E Doganes Shkod... 15-01-2019
31155... 967 Civile Themeli Gentian Marku Subjekti Klen Konstr... 15-01-2019
31138... 970 Civile Themeli Gentian Marku Dedan Komuna Zejmen... 15-01-2019
31154... 969 Civile Themeli Gentian Marku Fadil Drssh Shkoder... 15-01-2019