Title Published on Actions
Njoftim date seance Gjyqesore per Subjektin Sokoli H ShPK, Sarande 09/05/2019
Caktim date i seances Gjyqesore ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Korce, per Subjektin Sokoli-H shpk, Sarande