Titulli Publikuar më Veprime
Rregullore e Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Korce 07-01-2019
Kjo rregullore eshte ne fuqi deri ne momentin qe nje rregullore e re do te ngarkohet ne portal.