Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim date seance Gjyqesore per Subjektin Sokoli H ShPK, Sarande 09-05-2019
Caktim date i seances Gjyqesore ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Korce, per Subjektin Sokoli-H shpk, Sarande