Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31113... 1083 Civile Themeli Sokol Ibi Niko D.R.S.Sh. Korc... 12-11-2018
31134... 1277 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1278 Urdhëra Ekzekutimi Sokol Ibi Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1279 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1282 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31113... 1084 Civile Themeli Etleva Gjamo Niko D.R.S.Sh. Korc... 12-11-2018
31134... 1266 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1269 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1274 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1280 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018