Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31131... 1085 Civile Themeli Etleva Gjamo Super Gas Shpk Shoq... 12-11-2018
31134... 1265 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1270 Urdhëra Ekzekutimi Sokol Ibi Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1271 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1275 Urdhëra Ekzekutimi Sokol Ibi Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31113... 1082 Civile Themeli Etleva Gjamo Ramazan D.R.S.Sh. K... 12-11-2018
31134... 1263 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1264 Urdhëra Ekzekutimi Sokol Ibi Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31120... 1267 Urdhëra Ekzekutimi Sokol Ibi Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1268 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018