Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31134... 179 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 14-02-2018
31134... 180 Urdhëra Ekzekutimi Sokol Ibi Drejtoria Vendore E ... 14-02-2018
31134... 183 Urdhëra Ekzekutimi Sokol Ibi Drejtoria Vendore E ... 14-02-2018
31134... 186 Urdhëra Ekzekutimi Sokol Ibi Drejtoria Vendore E ... 14-02-2018
31114... 506 Civile Themeli Etleva Gjamo Etleva Z.V.R.P.P. K... 14-02-2018
31134... 175 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo A.K.U. Korce 14-02-2018
31134... 182 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 14-02-2018
31134... 185 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 14-02-2018
31157... 507 Civile Themeli Sokol Ibi Kadri Engjell Kesh... 14-02-2018
31155... 511 Civile Themeli Sokol Ibi Andon D.R.S.Sh. Kor... 14-02-2018