Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31113... 1083 Civile Themeli Sokol Ibi Niko D.R.S.Sh. Korc... 12-11-2018
31134... 1277 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1278 Urdhëra Ekzekutimi Sokol Ibi Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1279 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1282 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31131... 1085 Civile Themeli Etleva Gjamo Super Gas Shpk Shoq... 12-11-2018
31134... 1265 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1270 Urdhëra Ekzekutimi Sokol Ibi Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1271 Urdhëra Ekzekutimi Etleva Gjamo Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018
31134... 1275 Urdhëra Ekzekutimi Sokol Ibi Drejtoria Vendore E ... 12-11-2018