Titulli Publikuar më Veprime
Rregullore e Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Gjirokaster 24-04-2018
Rregullore e Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Gjirokaster