Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Daut Karafili-ZVRPP Sarande etj 18-07-2018
Shpallje Pelivan Hodo ,ZVRPP Sarande etj 06-07-2018
Shpallje Dhimiter Avjeri , Bashkia Sarande Etj 29-06-2018
Shpallje Kristo Sulioti -Jani Sulioti,ZVRPP Sarande etj 19-06-2018
Shpallje Kol Spiri-ZVRPP Sarande 14-06-2018
Shpallje Timoleo Zeneli - ZVRPP etj 06-06-2018
Shpallje Kol Spiri - ZVRPP Etj 24-05-2018
Shpallje Kol Spiri-ZVRPP Sarande,ALUIZNI Sarande,Dashnor Dulaj,Cuman Bazaj,Marsel Dulaj
Shpallje Dhimitraq Lapa, Valter Lapa-AKKP Tirane etj 24-05-2018
Shpallje Dhimitraq Lapa, Valter Lapa-AKKP Tirane,Melpomeni Demi,Fotini Zeko,Keshilli i Rregullimit te Territorit Bashkia Sarande
Shpallje publike Daut Karafili-ZVRPP Sarande , Etj 21-05-2018
Shpallje publike Daut Karafili-ZVRPP Sarande , Persona te trete:Laver Bushi, Selman Mane, Hetem Mane, Qemal Pirro, Ismet Beduli, Hamit Murtaj, Brahim Gjinika, Rexhep Dodi, Bashkia Sarande
Shpallje vendimi ceshtja Kimet Cika-ZVRPP Sarande etj 17-05-2018
Shpallje vendimi ceshtja Kimet Cika-ZVRPP Sarande,Afrim Hajdini,Kujtim Kasemi,Trashegimtaret e Bejko Cika,Mimoza Hodaj,Ilir Hodaj,Trashegimtaret e Pirro Memi ,Kujtime Memi,Ervin Memi,Dhimiter Memi,Xhuljana Memi Kumi,Albano Memi,Mersin Bozha