Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31140... 163 Civile Themeli Elidon Papazisi Henriketa Bashkia S... 21-01-2019
31145... 164 Civile Themeli Ramiz Lala Evelina Zyra E Gjen... 21-01-2019
31110... 169 Civile Themeli Ramiz Lala Blerim Drejtoria E ... 21-01-2019
31138... 29 Kërkesa Civile Elidon Papazisi Zyra Permbarimore Pr... 21-01-2019
31145... 167 Civile Themeli Ramiz Lala Valentina Zyra E Gj... 21-01-2019
31134... 17 Urdhëra Ekzekutimi Elidon Papazisi Gjergji 21-01-2019
31134... 19 Urdhëra Ekzekutimi Ramiz Lala Aku Gjirokaster Aur... 21-01-2019
31134... 22 Urdhëra Ekzekutimi Ramiz Lala Aku Gjirokaster Zis... 21-01-2019
31134... 23 Urdhëra Ekzekutimi Ramiz Lala Aku Gjirokaster Beg... 21-01-2019
31134... 24 Urdhëra Ekzekutimi Elidon Papazisi Aku Gjirokaster Gez... 21-01-2019