Titulli Publikuar më Veprime
Shpallja sekretar gjyqesor 9 Maj 2022 10-05-2022
Shpallja sekretar gjyqesor 9 Maj 2022
Specialist IT shpallje 09 Maj 2022 10-05-2022
Specialist IT shpallje 09 Maj 2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 19.04.2022 20-04-2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 19.04.2022
Shpallje Nr.224 date 06.04.2022 IT per ne KLGJ 08-04-2022
Shpallje Nr.224 date 06.04.2022 IT per ne KLGJ
Shpallja nr 188 prot date 16.03.202 për pozicion pune 2 sekretar gjyqësor 18-03-2022
Shpallja nr 188 prot date 16.03.202 për pozicion pune 2 sekretar gjyqësor
Shpallje per pozicionin e specialistit IT - 23 Shkurt 2022 23-02-2022
Shpallje per pozicionin e specialistit IT - 23 Shkurt 2022
Shpallje per levizjen paralele dhe pranimin ne sherbimin civil ZMP Shkurt 2022 03-02-2022
Shpallje per levizjen paralele dhe pranimin ne sherbimin civil ZMP Shkurt 2022
Shpallje pozicion pune Specialist IT 18-01-2022
Shpallje pozicion pune Specialist IT
Shpallja per SMP 13 Dhjetor per KLGJ 13-12-2021
Shpallja per Specialist Marredhenie me Publikun 13 Dhjetor per KLGJ
Shpallje per levizjen paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor Spacialist IT 05-12-2021
Shpallje per levizjen paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor Spacialist IT