Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Specialist IT 23 Shtator 2022 27-09-2022
Shpallje për pozicionin Sekretar Gjyqesor - datë 12.07.2022 13-07-2022
Shpallje Sekretar Gjyqesor 399 Prot date 12.07.2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit - 12.07.2022 13-07-2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit - 12.07.2022
Vendimi i KGJ 22 date 23.06.2022 23-06-2022
Vendimi i KGJ 22 date 23.06.2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit 08-06-2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit 08-06-2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit
Shpallja per sekretar gjyqesor - 2 vende 23-05-2022
Shpallja per sekretar gjyqesor - 2 vende
Shpallja sekretar gjyqesor 9 Maj 2022 10-05-2022
Shpallja sekretar gjyqesor 9 Maj 2022
Specialist IT shpallje 09 Maj 2022 10-05-2022
Specialist IT shpallje 09 Maj 2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 19.04.2022 20-04-2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 19.04.2022