Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje 04.07.2022 05-07-2022
Shpallje 04.07.2022 04-07-2022
Shpallur 04.07.2022 04-07-2022
Shpallje 04.07.2022 04-07-2022
Shpallje 04.07.2022 04-07-2022
Shpallje 30.06.2022 30-06-2022
Shpallje 30.06.2022 30-06-2022
Shpallje 13.07.2022 24-06-2022
Shpallje 21.06.2022 22-06-2022
Njoftim me shpallje 17.06.2022 21-06-2022