Title Published on Actions
Shpallje për pozicionin Sekretar Gjyqesor - datë 12.07.2022 13/07/2022
Shpallje Sekretar Gjyqesor 399 Prot date 12.07.2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit - 12.07.2022 13/07/2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit - 12.07.2022
Vendimi i KGJ 22 date 23.06.2022 23/06/2022
Vendimi i KGJ 22 date 23.06.2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit 08/06/2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit 08/06/2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit
Shpallja per sekretar gjyqesor - 2 vende 23/05/2022
Shpallja per sekretar gjyqesor - 2 vende
Shpallja sekretar gjyqesor 9 Maj 2022 10/05/2022
Shpallja sekretar gjyqesor 9 Maj 2022
Specialist IT shpallje 09 Maj 2022 10/05/2022
Specialist IT shpallje 09 Maj 2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 19.04.2022 20/04/2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 19.04.2022
Shpallje Nr.224 date 06.04.2022 IT per ne KLGJ 08/04/2022
Shpallje Nr.224 date 06.04.2022 IT per ne KLGJ