Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per vende te lira pune 07-06-2019
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Durres shpall vendet vakante per pozicionet sekretar gjyqesor dhe magazinier/arketar
Shpallje per palen Elvira Huqi 19-04-2019
Shpallje per palen Elvira Huqi
Shpallje per palenTixhe Huqi 19-04-2019
Shpallje per palenTixhe Huqi
Shpallje per palen Ilver Huqi 19-04-2019
Shpallje per palen Ilver Huqi
Shpallje per palen Xhevahire Huqi 19-04-2019
Shpallje per palen Xhevahire Huqi
Shpallje per palen Aogreta Huqi 19-04-2019
Shpallje per palen Aogreta Huqi
Shpallje per palen Leonora Huqi 19-04-2019
Shpallje per palen Leonora Huqi
Shpallje per palen Shkelqime Huqi 19-04-2019
Shpallje per palen Shkelqime Huqi
Shpallje per palen Irena Huqi 19-04-2019
Shpallje per palen Irena Huqi
Shpallje per palen Arjan Huqi 19-04-2019
Shpallje per palen Arjan Huqi