Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Jona Halilaj 27-09-2019
Shpallje Jona Halilaj
shpallje Sofo Gjoni 24-09-2019
Shpallje Sofo Gjoni
Shpallje per palen e paditur Pajtim Hasa fq.2 17-09-2019
Shpallje per palen e paditur Pajtim Hasa.
Shpallje per palen e paditur Pajtim Hasa. 17-09-2019
Shpallje per palen e paditur Pajtim Hasa.
Njoftim per vende te lira pune 07-06-2019
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Durres shpall vendet vakante per pozicionet sekretar gjyqesor dhe magazinier/arketar
Shpallje per palen Elvira Huqi 19-04-2019
Shpallje per palen Elvira Huqi
Shpallje per palenTixhe Huqi 19-04-2019
Shpallje per palenTixhe Huqi
Shpallje per palen Ilver Huqi 19-04-2019
Shpallje per palen Ilver Huqi
Shpallje per palen Xhevahire Huqi 19-04-2019
Shpallje per palen Xhevahire Huqi
Shpallje per palen Aogreta Huqi 19-04-2019
Shpallje per palen Aogreta Huqi