Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31138... 3 Ndreqje gabimi Ergys Gashi Gjykata Administrati... 22-02-2018
31138... 991 Civile Themeli Marjane Velcani Veli Drejtoria E Pe... 22-02-2018
31138... 992 Civile Themeli Klodiana Veizi Natasha Nimeks Min... 22-02-2018
31138... 990 Civile Themeli Marjane Velcani Teodor Inspektorati... 21-02-2018
31154... 989 Civile Themeli Ergys Gashi Edmond Drejtoria Ra... 21-02-2018
31134... 49 Urdhëra Ekzekutimi Klodiana Veizi Bashkia Librazhd 20-02-2018
31138... 984 Civile Themeli Ergys Gashi Ryisim Zyra Rajonal... 20-02-2018
31134... 51 Urdhëra Ekzekutimi Marjane Velcani Inspektorati Shteter... 20-02-2018
31134... 53 Urdhëra Ekzekutimi Ergys Gashi Inspektorati Shteter... 20-02-2018
31134... 55 Urdhëra Ekzekutimi Klodiana Veizi Bashkia Librazhd 20-02-2018