Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31157... Civile Themeli Klodiana Veizi Andon Enti Kombetar... 22-06-2017
31138... Civile Themeli Ergys Gashi Lutfije Drejtoria R... 22-06-2017
31155... Civile Themeli Marjane Velcani Drini Drejtoria Raj... 22-06-2017
31157... Civile Themeli Klodiana Veizi Halil Drejtoria Rra... 21-06-2017
31138... Civile Themeli Marjane Velcani Shoqeria '"Vivido So... 20-06-2017
31138... Civile Themeli Ergys Gashi Shoqeria "Joel Const... 20-06-2017
31138... Civile Themeli Marjane Velcani Dega E Doganes Elbas... 20-06-2017
31138... Civile Themeli Klodiana Veizi Dega E Doganes Elbas... 20-06-2017
31138... Civile Themeli Ergys Gashi Jemin Zyra E Regjis... 20-06-2017
31138... Civile Themeli Klodiana Veizi Sulejman . Zyra Ven... 20-06-2017